لیست و تعرفه خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۹ کد : ۱۵۰۸۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۶۱
 آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه آماده ارائه خدمات عنوان شده در فایل پیوستی برای اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان، فناوران و سایر افراد متقاضی از سایر دانشگاه ها و مراکز با هماهنگی قبلی می باشد.
لیست و تعرفه خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

 آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه آماده ارائه خدمات عنوان شده در فایل پیوستی برای اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان، فناوران و سایر افراد متقاضی از سایر دانشگاه ها و مراکز با هماهنگی قبلی می باشد. هزینه مربوط به خدمات قابل ارائه در فایل پیوستی ذکر گردیده است. آدرس و شماره تماس آزمایشگاه جهت هماهنگی با کارشناسان به شرح زیر می باشد:

آدرس آزمایشگاه : اردبیل، شهرک کارشناسان، فاز 3، میدان ولیعصر، درمانگاه امام علی (ع)، طبقات دوم و سوم ، شماره تماس: 04533751130

شماره حساب جهت واریز هزینه: شماره حساب : 4365268279

شناسه واریز : 99130292150


نظر شما :