« اطلاعیه تکمیل مدارک متقاضیان اولویت بندی تاسیس داروخانه»

۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۱ کد : ۱۴۸۴۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۵
به اطلاع کلیه متقاضیان تاسیس داروخانه در شهر اردبیل می رسانـد در صورت تمایل در اسرع وقت حداکثر تا پایان مورخ ۲۸ / ۰۱ / ۱۴۰۰ نسبت به تکمیل مدارک و بارگذاری کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای امتیازبندی اقدام فرمایند.
« اطلاعیه تکمیل مدارک متقاضیان اولویت بندی تاسیس داروخانه»

با توجه به تصمیم کمیسیون قانونی امور داروخانه های دانشگاه (ماده بیست) برای اعطای مجوزتاسیس داروخانه، به اطلاع کلیه متقاضیان تاسیس داروخانه در شهر اردبیل که درخـواست خود را قبلا از طریق سامـانه امور داروخانه ها برای تاسـیس داروخانه ارسال نموده انـد، می رسانـد در صورت تمایل در اسرع وقت حداکثر تا پایان مورخ 28 / 01 / 1400 نسبت به تکمیل مدارک و بارگذاری کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای امتیازبندی از طریق سامانه مذکور به نشانی pharmacy.fada.gov.ir اقدام فرمایند. بدیهی است این آگهی به منزله اعطای مجوز تاسیس داروخانه به کلیه متقاضـیان نمی باشـد و درخواست ها پس ازتکمیل مدارک و تأیید آن توسط کارشـناسان معاونت غذا و دارو در صف اولویت بندی قرار خواهند گرفت و به درخواست های تأیید شده مطابق آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها و بخشنامه های مرتبط رسیدگی و اقدام خواهد شد.


نظر شما :