اطلاعیه بهره برداری از سامانه مدیریت دانش

۲۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۳ کد : ۱۳۸۰۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۹
در عصر حاضر به جریان انداختن نظام مند دانش، برکل فعالیت سازمان و به طور خاص بر کار تک تک اعضا و کارکنان آن تأثیر می گذارد، به همه آنان سود رسانده و اثربخشی، کارآیی و بهره وری را افزایش می دهد. در این راستا یکی از روشهایی که می تواند سازمانها را در تأمین این اهداف یاری دهد مدیریت دانش است. مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات ، تجربیات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند فعالیت روزمره خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند.
اطلاعیه بهره برداری از سامانه مدیریت دانش
  • در این راستا و به استناد بند 16 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، بند 2 سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم از برنامه دوم اصلاح نظام اداری، بندهای  8-1 و 14 از سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، بند 3 و 4 سیاست های نقشه جامع علمی سلامت و همچنین سیاستها و برنامه های اجرایی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظام نامه مدیریت دانش، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته با مفاد و پیوستهای عملیاتی برای اجرا ابلاغ گردیده است .  
  • در راستای اجرای نظام نامه مدیریت دانش، سامانه مدیریت دانش به آدرس زیر در دانشگاههای علوم پزشکی به بهره برداری رسید، همکاران محترم می توانند با مراجعه به آدرس سامانه نسبت به ثبت نام و احراز هویت اقدام نمایند.                 Km.behdasht.gov.ir

  • شایان ذکر است ثبت دانش در فاز اول از ثبت تجربه آغاز می گردد. (تجربیات قبلی ثبت شده در سامانه ثبت تجارب طبق روال قبل ارزیابی خواهند شد و تجربیات جدید بایستی در سامانه مدیریت دانش ثبت گردند و بعد از تاریخ اعلامی از سوی وزارت محترم، سامانه ثبت تجارب از دسترس خارج خواهد شد.)

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

نظر شما :