اخبار

برگزاری نشست قرارگاه کرونای استانی و طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در محل سپاه حضرت عباس (ع) استان / چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹

برگزاری نشست قرارگاه کرونای استانی و طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در محل سپاه حضرت عباس (ع) استان / چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹ جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هم اکنون نشست قرارگاه کرونای استانی و طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور مهندس بهنامجو استاندار، سردار مستعد حصاری جانشین سپاه حضرت عباس (ع) استان، دکتر ...