اخبار

سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی

سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی جدید

نظم، مدیریت و قدرت جهادی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در عرصه نبرد و سیستم اداری برای اداره کارها موجب شد که او یکی از شخصیت‌های مهم ارتش باشد؛ به گونه‌ای که عنوان «سیدالشهدای ارتش» ...