نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی در سال ۱۴۰۰

 • 0
 • رتبه علمی*انتخاب کنید
  1
 • دانشکده*انتخاب کنید
  2
 • رشته تحصیلی*انتخاب کنید
  3
 • استاد گرامی خواهشمند است فرم زیر را برحسب نیاز خود به شرکت در دوره های آموزشی مرتبط تکمیل فرمایید.
  4
 • لطفا 8 مورد آخر را صرفا اعضای هیات علمی بالینی نظر دهند.
  5
 • دسته
  6
 • عنوان کارگاه*اصلاکمزیادخیلی زیاد
  فلسفه آموزش دانشگاهی
  آیین نامه های ارتقا و ترفیع هیات علمی
  سبک های نوین یادگیری
  طراحی آموزشی (حیطه های یادگیری-تدوین طرح دوره و طرح درس)
  Lecture
  Brain storming- Group discussion
  Problem-based learning
  استراتژی SPICES
  Flipped class
  مدیریت کلاس
  اخلاق حرفه ای
  مهارت ارتباطی
  آزمونهای بسته پاسخ
  آزمونهای باز پاسخ
  تحلیل آزمون
  اصول طراحی آزمون
  اصول یادگیری الکترونیکی
  آموزش مجازی
  نحوه تدوین و اجرای فرایند دانش پژوهی
  پژوهش در آموزش
  ارزشیابی برنامه آموزشی
  اعتباربخشی
  روشهای آموزش بالینی
  Feedback in medical education
  Reflection in medical education
  آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد
  DOPS, MiniCEX, Degree360,
  OSCE
  PMP,KF
  Portfolio , Logbook
  7
 • لطفا موضوعاتی که مد نظر شما است و در لیست بالا ذکر نشده است در کادر مرقوم فرمایید*
  8
 • **با تشکر فراوان از حسن توجه شما**
  9