مدیر شبکه

دکتر رضا ایماشی

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی طب اورژانس

شماره تلفن تماس: ۳۲۵۲۲۷۰۰-۰۴۵

پست الکترونیکی: Meshghinhc@arums.ac.ir

 

کانال تلگرامی اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات شبکه بهداشت ودرمان مشگین شهر http://t.me/salamatnewsmeshkinshahr

https://www.google.com/maps/@38.3972493,47.6779929,17.5z برای دیدن نقشه کامل کلیک کنید