کارگزینی

تعداد بازدید:۳۲۷۳

نام ونام خانوادگی: بهرام قره خانی

سمت: مسئول:

مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم علوم تجربی

شماره تماس: ۳۳۷۲۴۵۵۱-۰۴۵

پست الکترونیک:

 

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۵