بهداشت دهان ودندان

تعداد بازدید:۳۵۹۷

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر خنده رو 

سمت: مسئول

مدرک ورشته تحصیلی: دندانپزشک

تلفن تماس :۵ -۳۳۷۱۴۹۰۲-۰۴۵

پست الکترونیکی:

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۶