بهداشت مدارس

تعداد بازدید:۳۲۶۰

نام و نام خانوادگی: فریبا دهقانی

سمت: مسئول سلامت نوجوانان و جوانان

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس ماما

تلفن تماس: ۵-۳۳۷۱۴۹۰۲-۰۴۵

پست الکترونیک:


شرح وظایف: پرونده سلامت مدرسه- مراقبتهای گروه سنی ۱۸-۵ سال- مراقبتهای گروه سنی ۲۹-۱۸ سال - مدارس مروج سلامت- آموزش سلامت درمدارس (دانش آموزان، کارکنان واولیاء دانش آموزان) باتنظیم برنامه آموزشی- غربالگری پدیکولوزیس درمدارس-آموزش ازدواج سالم با تاکید برخود مراقبتی برای جوانان- نظارت برفعالیت واحدهای محیطی

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۶