برگزاری کارگاه آموزشی

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۷ کد : ۱۴۰۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۷۱
کارگاه آموزشی ثبت و ارزیابی کیفیت مراقبتهای دوران بارداری در پیشگیری از عوارض بارداری و زایمان برای پزشکان و ماماهای شاغل در واحدهای بهداشتی با حضور وسخنرانی خانم دکتر درگاهی در چهار روز متوالی برگزار گردید
برگزاری کارگاه آموزشی

نظر شما :