مدیر روابط عمومی دانشگاه

 

محمد ذاکر توسلی

پست الکترونیکی :ravabet@arums.ac.ir

شماره تلفن تماس : ۳۳۵۲۲۲۱۷-۰۴۵

شرح وظایف:

جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه به منظور تنظیم سیاست های خبرِی و تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی از طریق: حضور در جلسات مهم و ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین دانشگاهی و استانی؛ همچنین حضور در گردهمایی ها و بازدیدهای کاری قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه و سایر اعضای هیات رئیسه.

  • فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل مردم و مسئولین از طریق: برگزاری مصاحبه با وسایل ارتباط جمعی، برگزاری ملاقات عمومی، برپایی سخنرانی ها، سفرها، بازدیدها و ملاقات ها.

 
 
آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶