اخبار دانشگاه

پلمپ دومین مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل/مردم مراکز غیرمجاز را گزارش کنند

پلمپ دومین مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل/مردم مراکز غیرمجاز را گزارش کنند

مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: طی بازدید مشترک کارشناسان اداره نظارت بر درمان و اداره نظارت بر اماکن عمومی در طول یک هفته اخیر دومین مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در اردبیل پلمپ شد.

ادامه مطلب