اخبار دانشگاه

ویژه

ببینید: بخش دیده نشده از سخنرانی امروز رهبر انقلاب در مراسم اربعین: جدید

یکی دو نفر از برادران عزیز، گفتند شما صحبت کنید؛ ما مکرّر داریم صحبت میکنیم. آن مقداری که من و امثال من صحبت میکنیم اگر نصف آن، کار کنیم، همه‌ی دنیا آباد میشود. وبدا ؛ رسانه سلامت

ادامه مطلب