اخبار دانشگاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی در نشست با استاندار اردبیل

بیمارستان هزار تختخوابی در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل احداث میشود

در جلسه ای که با حضور استاندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت گرفت راه های همکاری بین بخشی در خصوص احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی اردبیل، بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی مشگین شهر و بیمارستان ۲۶۰ تختخوابی نجف زاده همچنین موضوع آبدرمانی و گردشگری سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اردبیل تفاهم‌نامه علمی، فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای امضا کردند گالری

به منظور ایجاد ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندی های علمی، فرهنگی اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای و فناوری در جلسه ای که با هماهنگی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید تفاهم نامه همکاری بین دکتر اخوان اکبری و دکتر لطف اللهیان شهرداراردبیل به امضاءرسید.

ادامه مطلب

دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد اردبیل تفاهم‌نامه همکاری با محوریت پژوهشی و تحقیقاتی امضا کردند گالری

طی جلسه ای که در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هماهنگی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه معاونت تحقیقات و فناوری با حضور دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه و مهندس علائی برگزار شد تفاهم نامه همکاری فی مابین امضاء گردید.

ادامه مطلب