اخبار کوتاه تصویری

حضور مدیر عامل بیمه سلامت کشور در اردبیل / قبل از ظهر امروز نشست ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری، معاونین دانشگاه و متولیان حوزه سلامت استان برگزار شد

حضور مدیر عامل بیمه سلامت کشور در اردبیل / قبل از ظهر امروز نشست ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری، معاونین دانشگاه و متولیان حوزه سلامت استان برگزار شد

نشست ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری، معاونین دانشگاه و متولیان حوزه سلامت استان و بخش خصوصی با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور دکتر موهبتی با موضوع بررسی مشکلات بیمه ای و مطالبات مالی دانشگاه و عدم تحقق به موقع مطالبات بیمارستانهای استان برگزار شد.

ادامه مطلب