اخبار کوتاه تصویری

ظهر امروز جلسه اعضاء کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه دانشگاه

ظهر امروز جلسه اعضاء کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه دانشگاه

باموضوع بررسی موضوعات ومشکلات عمده حوزه سلامت استان اردبیل ودرخواست پیگیری وتحقق نیازمندیها ومطالبات ضروری مردم درحوزه بهداشت ودرمان وآموزش در ستادمرکزی دانشگاه برگزارشد.

ادامه مطلب
نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گالری

با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جامعه پرستاری و نظام پرستاری استان، اعضای هیات علمی، روسای دانشکده ها، نمایندگان بخش خصوصی، مدیران شبکه ها با موضوع بررسی وضعیت خدمات پرستاری و نیازمندیهای پرستاران در بیمارستانها

ادامه مطلب
نشست هماهنگی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نائب رئیس شورای عالی نظام پرشکی کشور

نشست هماهنگی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نائب رئیس شورای عالی نظام پرشکی کشور گالری

با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اردبیل و مدیران مراکز درمانی بخش خصوص با موضوع بررسی مشکلات، مطالبات و نیازمندیهای علوم پزشکی استان

ادامه مطلب
تجلیل از دکتر فرزانه رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در مراسم هم اندیشی اصحاب سلامت استان

تجلیل از دکتر فرزانه رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در مراسم هم اندیشی اصحاب سلامت استان

با حضور مهندس موهبتی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه سلامت ایران به پاس ارائه خدمات بهینه به بیمه شدگان و مدیریت هزینه های بیمه ای بیمارستان و همراهی با اهداف سازمان بیمه سلامت ایران

ادامه مطلب