نشست صمیمی وهم اندیشی ریاست دانشگاه علوم پزشکی با مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

۰۴ آذر ۱۳۹۸ | ۰۶:۴۴ کد : ۹۰۶۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۰۳
نشست صمیمی وهم اندیشی ریاست دانشگاه علوم پزشکی با مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

به گزارش وبدا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتراخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همراه معاون آموزشی دکتر پیر زاده با حضور در دانشکده بهداشت در نشست هم اندیشی وهماهنگی با اساتید، اعضای هیات علمی ومدیران گروهها ی دانشکده بهداشت دیدگاهها، مشکلات ونیازمندیهای آموزشی وپژوهشی دانشکده را مورد بحث وتبادل نظر قرار داد.

در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد دانشکده بهداشت توسط رئیس و معاونین دانشکده ارایه گردید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن قدر دانی از زحمات وفعالیت ارزشمند آموزشی و پژوهشی گروه‌های بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی که حائز رتبه برتر در بین دانشکده ها شده اندگفت؛ اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه جزو ارکان اصلی دانشگاه هستند و فعالیت چشمگیر این عزیزان در حوزه آموزشی و تربیت دانشجو خصوصا انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی وحضور علمی در عرصه های مختلف کشوری وجهانی که منجربه ارتقائ رنکینک دانشگاه میشود بسیار ارزشمند وحائز اهمیت است.

گفتنی دکتر اخوان اکبری ضمن استماع نظرات اعضای هیات علمی و تیم مدیریتی دانشکده بهداشت از زیرساخت ها و آزمایشگاههای دانشکده بازدید نمودند وقول مساعد و دستورات لازم را در خصوص تامین نیروی انسانی برای گروه‌های مختلف دانشکده، تخصیص بودجه جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه فضای فیزیکی صادر کردند.


( ۲ )