اولین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال ۱۳۹۸

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۳ کد : ۸۱۹۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۱۹
اولین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:
اولین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان در سال ۱۳۹8 با حضور اعضای کارگروه، 14شهریور در سالن جلسه معاونت امور بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه  سید روح الله خلیلی موسوی مدیر بازرسی دانشگاه ، ضمن بیان اهداف تشکیل کارگروه و تاثیر مصوبات آن در افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، از حضور اعضاء در جلسات کارگروه تقدیر و تشکر نمود وسپس اعضای کارگروه گزارشات و نقطه نظرات  خود در راستای اجرایی شدن مصوبات قبلی کارگروه  را بیان کرده و در پایان موضوعاتی مورد تصویب قرار گرفت.