بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتراخوان اکبری به همراه معاونین توسعه ودرمان از مرکز تروما وسوختگی بیمارستان امام خمینی ره اردبیل

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۱ کد : ۷۹۳۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۱
بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتراخوان اکبری به همراه معاونین توسعه ودرمان از مرکز تروما وسوختگی بیمارستان امام خمینی ره اردبیل

به گزارش وبدای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ومعاونین توسعه منابع ودرمان وتیم دفترفنی ظهرامروزاز پیشرفت و روند اجرایی تکمیل وتجهز ساختمان مرکز تروما بازدیدکردند.

دکتر اخوان اکبری درنشستی که درحاشیه بازدید درمحل پروژه باحضور پیمانکار صورت گرفت با اشاره به تخصیص منابع درآینده نزدیک افزود؛باتوجه به پیگیریهای صورت گرفته و عدم تخصیص به موقع اعتبارات و مطالبات پیمانکار پروژه روندپیشرفت کارعلیرغم فعالیت اکیپ پیمانکار باروندچشم گیری روبرونبود لذا با هماهنگیهایی که با استاندار اردبیل و وزارت بهداشت انجام کرفت منابع موردنیاز وضروری در شرف تخصیص وپرداخت میباشد

وی افزود ؛مقرر گردید پیمانکار پروژه بدون وقفه نسبت به تکمیل ساختمان اقدام نمایند.

گفتنی است این پروژه درحال حاضرحدود۹۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد


( ۴ )