برگزاری اولین جلسه مشترک هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۹۸

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۰ کد : ۷۸۸۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۴۰
برگزاری اولین جلسه مشترک هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۹۸

به گزارش وب دای دانشگاه
اولین جلسه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال امروز با حضور اعضای حقیقی ، استاندار اردبیل، رئیس سازمان برنامه بودجه استان ،دبیر هیات امناء ورئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال ،با موضوع بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۸ در سالن جلسه حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.

 


( ۱ )