برگزاری کارگاه آموزشی نظام مراقبت کشوری بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (cchf)

۲۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۴ کد : ۷۶۶۳ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۳۱
گروه هدف: کلیه پزشکان عمومی مرکز بهداشت شهرستان اردبیل
برگزاری کارگاه آموزشی نظام مراقبت کشوری بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (cchf)