اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه

۱۲ تیر ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۹ کد : ۷۴۶۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۰۵
اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه

به گزارش وبدای علوم پزشکی اردبیل

اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه در سال جاری، 12تیرماه با حضوررئیس دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه مصوبات جلسه قبلی و نحوه اجرای آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، موارد جدید در راستای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیته رسید.


( ۴ )