برگزاری چهارمین نشست تخصصی کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۱ کد : ۶۲۲۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۷
برگزاری چهارمین نشست تخصصی کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه

به گزارش وب دای علوم پزشکی اردبیل:
نشست کمیته ارتقا سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی مردم ۲۱ اسفند به ریاست دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه و اعضای کمیته برگزار و مطابق وظایف کمیته در راستای ارتقای سلامت اداری و رعایت حقوق شهروندی و سایر موارد مرتبط بحث و تصمیم گیری شد.