دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اردبیل تفاهم‌نامه علمی، فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای امضا کردند

۱۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۸ کد : ۵۲۶۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۶۲
به منظور ایجاد ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندی های علمی، فرهنگی اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای و فناوری در جلسه ای که با هماهنگی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید تفاهم نامه همکاری بین دکتر اخوان اکبری و دکتر لطف اللهیان شهرداراردبیل به امضاءرسید.
دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اردبیل تفاهم‌نامه علمی، فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای امضا کردند

دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اردبیل تفاهم‌نامه علمی، فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای امضا کردند

به گزارش خبرنگار وبدا:

به منظور ایجاد ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندی های علمی، فرهنگی اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای و فناوری در جلسه ای که با هماهنگی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید تفاهم نامه همکاری بین دکتر اخوان اکبری و دکتر لطف اللهیان شهرداراردبیل به امضاءرسید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در این نشست گفت: مشترکات زیادی در زمینه ارایه خدمات در حوزه شهروندی، تندرستی و سلامتی بین شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وجود دارد.

دکتر قدرت اخوان اکبری افزود: دست یابی به توسعه پایدار، شهروند سالم، توسعه فضاهای تندرستی و سلامت در جامعه از اهداف تفاهم نامه است وسایر نهادها نیز میتوانند در این زمینه کارآمد باشند.

وی ارتباط و بهره گیری از توانمندیهای علمی، فرهنگی در راستای اجرای پروژه های پژوهشی، کاربردی، پسماند زیست محیطی را از زمینه های همکاری دانست.

دکتر لطف اللهیان شهردار اردبیل در این نشست با اشاره به پژوهش محور بودن برنامه های این سازمان متذکر شد: رویکرد شهرداری برنامه ریزی و رجوع به ماموریت اصلی است و آن صرف کارهای عمرانی نیست، هرچند در این زمینه نیز فعالیت های گسترده ای داریم اما این بخش خدمات اصلی شهرداری نیست.

شهردار اردبیل با تاکید براینکه شهرداری اردبیل با فرهنگ سازی و اقدامات قابل توجه طی سال های اخیر سمت و سوی مطالبات شهروندان را تغییر داده است، یادآور شد: هم اکنون این مطالبات از دیدگاه عمرانی صرف به سمت توسعه انسان محوری سوق داده شده است

محورهای همکاری تفاهم نامه عبارت بود از:

-تعریف و انجام پروژه های پژوهشی و مطالعاتی کاربردی.

-هدایت و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در راستای نیازهای پژوهشی دانشگاه و شهرداری.

-برگزاری مشترک سمینارها، مناسبت های محیط زیستی، دوره های تخصصی، کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و جشنواره ها.

-همکاری در زمینه آموزش و فرهنگ سازی درخصوص مسائل زیست محیطی.

-تجاری سازی یافته های پژوهشی.

-انجام بازدیدهای علمی ویژه دانشجویان.

-همکاری درخصوص تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی پژوهشی.


( ۳ )