بازدیددکتررییسی معاون امور بهداشتی وزیربهداشت وهییت همراه ازخانه بهداشت کرده ده سرعین اردبیل وبررسی خدمات بهداشتی ارایه شده به جعیت تحت پوشش ونحوه ثبت اطلاعات بهداشتی مراجعین درپرونده الکترونیکی سامانه سیب

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۸:۴۳ کد : ۴۱۶۵ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۴۵۱
بازدیددکتررییسی معاون امور بهداشتی وزیربهداشت وهییت همراه ازخانه بهداشت کرده ده سرعین اردبیل وبررسی خدمات بهداشتی ارایه شده به جعیت تحت پوشش ونحوه ثبت اطلاعات بهداشتی مراجعین درپرونده الکترونیکی سامانه سیب


۳ رای