اخبار دانشگاه در یک نگاه

اخبار

اهدای اعضای حیاتی یک بیمار مرگ مغزی جان چندین نفر را نجات میدهد
اهدای اعضای حیاتی یک بیمار مرگ مغزی جان چندین نفر را نجات میدهد

دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در این مراسم که جمعی از خانواده‌های ایثارگران اهدای عضو و خادمین بهشت زهرای اردبیل حضور داشتند با تاکید بر سنت حسنه اهدای عضو گفت: فرهنگ...