اخبار دانشگاه در یک نگاه

اخبار

کلیپ دعوت عموم مردم شریف استان برای سنجش فشارخون و پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی و نارساییهای کلیوی...
کلیپ دعوت عموم مردم شریف استان برای سنجش فشارخون و پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی و نارساییهای کلیوی...

بیماری خاموش، فشارخون را جدی بگیریم، عدم اطلاع حدود ۴۰ درصد مردم ازفشارخون بالای خود. با مشارکت در بسیج ملی کنترل فشار خون ما را در تامین سلامت آحاد جامعه یاری فرمایید. روابط عمومی دانشگاه...