دکتر فتحی معاون درمان دانشگاه / ۶۱ نفر منتخب گروههای پزشکی در انتخابات هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی اردبیل

دکتر فتحی معاون درمان دانشگاه / ۶۱ نفر منتخب گروههای پزشکی در انتخابات هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی اردبیل

دکتر افشین فتحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تقدیر از حضور جامعه پزشکی استان در انتخابات هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی و همچنین قدردانی از زحمات عوامل اجرایی و نظارت این انتخابات گفت: انتخابات هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی دیروز...

استقبال پرشور گروههای پزشکی درحوزه های انتخابیه نظام پزشکی

استقبال پرشور گروههای پزشکی درحوزه های انتخابیه نظام پزشکی

دکتر فتحی معاون درمان ومسئول ستاد انتخابات نظام پزشکی اردبیل گفت:درساعات پایانی رای گیری استقبال گروه های پزشکی پای صندوق های رای بسیار چشمگیر وقابل تقدیر است

تمدید رای گیری انتخابات سازمان نطام پزشکی  /توضیحات ریاست دانشگاه.

تمدید رای گیری انتخابات سازمان نطام پزشکی /توضیحات ریاست دانشگاه.

توضیحات دکتر اخوان اکبری رئیس ستاد اجرائی انتخابات استان اردبیل متاسفانه با توجه به اشکالات و اختلالات بوجود آمده در رمزنگاری و فرایند انتخابات الکترونیک و جهت صیانت از آراء جامعه پزشکی ولغو رای دهی الکترونیکی رای گیری صرفاً حضوری انجام می...

حضورپرشورگروه های پزشکی درهفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان اردبیل

حضورپرشورگروه های پزشکی درهفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان اردبیل

دکتراخوان اکبری رییس ستاداجرایی انتخابات استان با حضور در حوزه انتخابی اردبیل درمصاحبه با خبر نگار وبدا گفت: رای گیری انتخابات هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی درحوزه های انتخابیه ازاولین ساعات روزجمعه بااستقبال چشمگیرگروههای مختلف پزشکی...

بازدید دکتر میر دهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوعه از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بازدید دکتر میر دهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوعه از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دکتر میردهقان باحضوردربیمارستانهای اربیل ضمن نظارت و بررسی های لازم، وضعیت رضایتمندی و نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز بیمارستانی اردبیل را مطلوب وچشمگیر ارزیابی کردند.

بازدید ریاست دانشگاه از روند پیشرفت پروژه های مرکز اورژانس اردبیل وکلینیک ویژه تخصصی کارشناسان اردبیل:

بازدید ریاست دانشگاه از روند پیشرفت پروژه های مرکز اورژانس اردبیل وکلینیک ویژه تخصصی کارشناسان اردبیل:

دکتر اخوان اکبری دربازدید ازمرکز اورژانس اردبیل گفت: مرکز اورژانس اردبیل جزو پروژه های بسیارمهم وحیاتی حوزه سلامت استان محسوب میشودودرصددهستیم امسال تکمیل وبه مرحله بهره برداری برسانیم قطعاً با راه اندازی مرکز تروما وسوختگی والحاق این...