درمانگاه اعصاب و روان

لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر مولوی روانپزشک شنبه - دوشنبه (بیمارستان فاطمی) .......................
دکتر صادقی موحد روانپزشک یکشنبه (بیمارستان فاطمی) .......................
دکتر خوشه روانپزشک سه شنبه (بیمارستان فاطمی) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (بیمارستان فاطمی)
دکتر تمدن روانپزشک چهارشنبه (بیمارستان فاطمی) .......................
دکتر آذرکلاه روانپزشک پنج شنبه (بیمارستان فاطمی) .......................
دکتر ابوالحسن زاده روانپزشک - فلوشیپ طب روان تنی سه شنبه (بیمارستان امام) .......................