رئیس اداره پرستاری

شهروز مرادی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: shahrooz_moradi@yahoo.com

شماره تماس: 33534330 - 045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸