آیین نامه ها و مقررات اداره اقتصاد درمان

 

تعرفه های خصوصی مصوب استان در سال 98

 

1) /file/download/page/1560672906-scan0180.pdf

2) /file/download/page/1560673143-scan0181.pdf

3) /file/download/page/1560673178-scan0182.pdf

4) /file/download/page/1560673192-scan0183.pdf

5) /file/download/page/1560673206-scan0184.pdf

 

 


ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی

 

1) /file/download/page/1560675022-.pdf

 

 


گلوبال 98

 

1) /file/download/page/1560675152-98.pdf

 

 

 


راهنمای طبابت بالینی غربالگری ، تشخیص و درمان دیابت قبل و حین بارداری

 

1) /file/download/page/1560675244-.pdf

 

 


دستورالعمل رسیدگی به اسناد

 

1) /file/download/page/1560676147-.pdf

2) /file/download/page/1560676207-.doc

3) /file/download/page/1560676349-.pdf

4) /file/download/page/1560676429-2kk.pdf

 

 

 


فرمت قرارداد سال 98 با سازمانهای بیمه گرپایه

 

1) /file/download/page/1560916534-darokhane.zip

2) /file/download/page/1560916557-dolati-bimarestan.zip

3) /file/download/page/1560916576-khososi-bimarestan.zip

4) /file/download/page/1560916612-markaz-jarahi-mahdod.zip

5) /file/download/page/1560916631-paraclinic.zip

6) /file/download/page/1560916646-pezeshkan.zip

7) /file/download/page/1560916666-policlinic-darmangah.zip

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۸