اداره امور آزمایشگاهها

رئیس اداره امور آزمایشگاههای استان

azemayesh.jpg_1123552658.jpg
 

دکتر مهران سکاکی

رئیس اداره امور آزمایشگاههای استان

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

تلفن: ۳۳۵۱۷۲۲۶-۰۴۵

کارشناس مسئول اداره امورآزمایشگاه ها:
سولماز بصیری

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

کارشناس مسئول اداره امورآزمایشگاهها

شرح وظایف رئیس اداره امور آزمایشگاهها

بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف بیماران-پزشکان-موسسات دولتی و خصوصی-پرسنل فنی از نظر رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌ها و تعرفه‌های قانونی در آزمایشگاهها.

بازرسی و ارزشیابی آزمایشگاهها و رسیدگی به تخلفات آنها و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی و نظام‌پزشکی.

تشکیل کلاسهای کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و توان علمی و عملی آزمایشگاهها به صورت کارگاهی یا جلسات در سالن کنفرانس آزمایشگاه رفرانس.

برگزاری دوره‌های بازآموزی و کنفرانس‌های علمی و تحقیقاتی با همکاری اساتید دانشگاه و محققین مراکز علمی و انجمن‌های علمی آزمایشگاهی.

بازدید و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدیدالتاسیس و یا تغییر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط.

نظارت و ارزشیابی آزمایشگاههای دولتی و خصوصی‌ در خصوص‌ اجرای‌ دستورالعمل‌های وزارتی‌.

برنامه‌ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهها جهت اعتباربخشی.

انجام امور پرسنلی در جهت تعیین محل خدمت پرسنل انتقالی-استخدامی.

همکاری و مشاوره با شرکتهای تجهیزات آزمایشگاهی.

راه اندازی-تجهیز و بهره‌برداری آزمایشگاه رفرانس.

صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها.

کاریابی جهت فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی.

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۵