رئیس اداره تجهیزات پزشکی

مهندس مهرداد معماری

درجه دانشگاهی: مهندس برق

تلفن: ۳۳۷۳۰۶۱۷

دورنگار :۳۳۷۳۰۶۱۷

ایمیل: mehrdad_memari@yahoo.com

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۷