مسئول فناوری اطلاعات معاونت درمان

مهندس زین العابدین قنبری

درجه دانشگاهی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

تلفن تماس: ۳۳۵۱۷۳۳۹ - ۰۴۵

پست الکترونیکی: z.ghanbari@arums.ac.ir

 

وظایف:

- مسئول فناوری اطلاعات معاونت درمان

- مسئول سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) دانشگاه

- مسئول هماهنگی HIS های بیمارستانها و درمانگاههای دولتی دانشگاه

- مسئول سامانه ۱۹۰ دانشگاه

- مسئول شبکه ملی سلامت (شمس) دانشگاه

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶