فوق تخصص عفونی اطفال

لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر منوچهر براک متخصص اطفال- فوق تخصص عفونی اطفال یکشنبه (بیمارستان بوعلی) ..............................
آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۵