بیماریهای کلیه - پیوند و فشار خون بزرگسال

لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر سوسن محمدی کبار فوق تخصص کلیه، پیوند و فشار خون یکشنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (کلینیک کوثر)
دکتر بهمن بشردوست فوق تخصص کلیه، پیوند و فشار خون دوشنبه - پنجشنبه (بیمارستان امام) ..........................
دکتر احمد سبزواری فوق تخصص کلیه، پیوند و فشار خون سه شنبه (بیمارستان امام) شنبه - دوشنبه - چهار شنبه (بیمارستان امام)
آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵