بیماریهای زنان و زایمان

لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر نوشین مبارکی متخصص زنان و زایمان شنبه (بیمارستان علوی) .............................
دکتر رقیه درگاهی متخصص زنان و زایمان دوشنبه (بیمار.ستان علوی)

شنبه-یکشنبه-دوشنبه

سه شنبه-چهارشنبه (کلینیک کوثر)

دکتر شروین تبریزیان متخصص زنان و زایمان .............................

یکشنبه-دوشنبه (کلینیک توحید)

شنبه (کلینیک امام رضا)

سه شنبه -چهارشنبه (بیمارستان علوی)

دکتر تیبا میرزارحیمی متخصص زنان و زایمان .............................

شنبه-سه شنبه-چهارشنبه (کلینیک توحید)

یکشنبه-دوشنبه (کلینیک امام رضا)

دکتر فرانک جلیل وند

متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی و IVF

دو شنبه(بیمارستان علوی)

سه شنبه-چهارشنبه (کلینیک امام رضا)

دکترکهنموئی متخصص زنان و زایمان یکشنبه (بیمارستان علوی) .............................
دکتر رضوی متخصص زنان و زایمان سه شنبه (بیمارستان علوی) شنبه-دوشنبه (بیمارستان علوی)
دکتر گیتی رحیمی متخصص زنان و زایمان چهارشنبه (بیمارستان علوی) .............................
دکتر فرضی پور متخصص زنان و زایمان   یکشنبه-پنجشنبه (بیمارستان علوی)
دکتر برزگرجلالی متخصص زنان و زایمان سه شنبه-پنجشنبه (بیمارستان علوی) .............................
       
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶