بیماریهای ریه

لطفا برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر حسن قبادی

متخصص داخلی

فوق تخصص ریه

شنبه (بیمارستان امام)

شنبه-یکشنبه-دوشنبه

سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه (کلینیک کوثر)

دکتر سعید حسینی نیا

متخصص داخلی

فوق تخصص ریه

سه شنبه (بیمارستان امام)

شنبه-یکشنبه-دوشنبه

سه شنبه-چهارشنبه (کلینیک کوثر)

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۳۹۵