مشخصات رابطین

لیست اسامی رابطین واحد پیوند در بیمارستانهای استان
نام مرکز نام رابط
بیمارستان امام (ره) اردبیل خانم سکینه امانی
بیمارستان علوی خانم رباب اکبرزاده
بیمارستان بوعلی خانم فریده قاسمی
بیمارستان فاطمی خانم معصومه نجفی زارع
بیمارستان سبلان خانم تهمینه عزیز زاده-آقای مسعود هدایت نژاد
بیمارستان قائم خانم فرشته بدلی
بیمارستان آرتا خانم دستاری
بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر خانم فاطمه رضوانی
بیمارستان امام (ره) خلخال خانم زهرا نصیری
بیمارستان ولایت گرمی خانم سمیه شهبازی
بیمارستان امام (ره) پارس آباد خانم عهدیه سپه
بیمارستان امام (ره) بیله سوار خانم سهیلا طاهری
آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۵