واحد امور مامایی دانشگاه

ژاله وثوقی

مسئول امور مامایی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

پست الکترونیکی: zhvn423@gmail.com

شماره تماس: 33534788 - 045 داخلی 2380

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۳۹۸