مسئول امور مامایی دانشگاه

خانم ژاله وثوقی

درجه دانشگاهی: کارشناس ارشد مامایی

تلفن :۳۳۵۲۲۲۸۱-۰۴۵

پست الکترونیکی: zhvn423 @gmail.com

 

 

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۳۹۶