معاون درمان

دکتر محمد رضا رضایی بنا

درجه دانشگاهی: متخصص پوست

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۷۹-۰۴۵

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷