معاون درمان

دکتر افشین فتحی

درجه دانشگاهی: فوق تخصص خون وانکولوژی اطفال

پست الکترونیکی : a.fathi@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۷۹-۰۴۵

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶