‌‌دکتر محمدرضارضایی بنا

درجه دانشگاهی: متخصص پوست

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۷۹-۰۴۵