‌‌دکتر محمدرضارضایی بنا

معاون درمان دانشگاه

درجه دانشگاهی: متخصص پوست

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۷۹-۰۴۵