رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

صغری گلمغانی: رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

شرح وظایف:

رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و تامین منابع علمی:

 1. همکاری در بررسی و تدوین خط مشی و سیاست های کلی اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه
 2. بررسی عملکرد کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه
 3. راه اندازی و بروز رسانی سامانه های جامع اطلاعات مقالات، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 4. تعامل و همکاری با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت متبوعه و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 5. تدوین شاخص های ارزشیابی و رتبه‌بندی محتوایی وب سایت های کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها
 6. نظارت و ارزشیابی وب سایت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها
 7. مدیریت و برگزاری کارگاه ها و همایش های آموزشی مرتبط با حوزه اطلاع رسانی پزشکی
 8. تامین منابع و بانک های اطلاعاتی الکترونیک مورد نیاز اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان حوزه سلامت
 9. تعامل با ناشرین و کارگزاران منابع اطلاعاتی
 10. همکاری با ناشرین در راستای برگزاری نمایشگاه کتاب
 11. برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت ارتقای شاخص های وبومتریکس

و

 1. مدیر پایش برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 2. کارشناس فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات (راه اندازی و تکمیل وب سایت‌های معاونت تحقیقات)
 3. بارگذاری اطلاعات پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه
 4. ارزیابی مقالات و مجلات مراجعین
 5. گردآوری و تکمیل و ارسال اطلاعات و تولیدات علمی دانشگاه به شورای عتف
 6. تکمیل اطلاعات سامانه سمات
 7. سایر امور محوطه

پست الکترونیکی: s.golmaghani@arums.ac.ir یا s.golmaghani@yahoo.com

شماره تماس: ۳۳۵۲۲۳۹۱

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷