مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 

دکتر محسن سقا

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: علوم تشریح

آدرس پست الکترونیکی: m.sagha@arums.ac.ir

تلفن: ۳۳۵۲۲۳۹۱

 

وظایف مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی و تامین منابع علمی:

۱- تامین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی

۲- برگزاری کارگاه های متعدد جهت آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده ای و بیمارستانی به منظور ارتقای سطح علمی آنها

۳- مدیریت جامع نرم افزارهای بکار گرفته شده در واحد علم سنجی، کتابخانه مرکزی، مراکز اطلاع رسانی دانشکده ای و بیمارستانی واحدهای تابعه.

۴- کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای مربوطه

۵- تلاش جهت استقرار کتابدار بالینی در مراکز درمانی و کتابدار پژوهشی در مراکزآموزشی.

۶- نظارت و سازمان دهی کارگاه های علم سنجی و منابع الکترونیکی مورد نیاز اعضای هیات علمی و واحدهای تابعه

۷- راه اندازی و به روز رسانی نرم افزارهای کتابخانه ها و سیستم اطلاع رسانی دانشگاه

۸- برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت ارتقای شاخص های وبومتریکس

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۷