پرسنل مدیریت تحقیقات

 

رسول لطف اله زاده: کارشناس معاونت تحقیقات

شرح وظایف: انجام امور مربوطه به

۱- شورای پژوهشی دانشگاه

۲- طرحهای تحقیقاتی

۳- کنگره ها و همایشهای علمی داخلی و خارجی

۴- تالیف و ترجمه کتب

۵- سایر امور محوله

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۲۲۰۸۹

پست الکترونیکی: research@arums.ac.ir

 

صغری گلمغانی: کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری

شرح وظایف:

 1. مسئول پایش برنامه عملیاتی دانشگاه
 2. کارشناس فناوری اطلاعات مدیریت تحقیقات (راه اندازی و تکمیل وب سایت های معاونت تحقیقات)
 3. برگزاری و هماهنگی، ارزیابی و صدور گواهی کارگاه های معاونت تحقیقات
 4. بارگذاری اطلاعات پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه
 5. ارزیابی مقالات و مجلات مراجعین
 6. گردآوری و تکمیل و ارسال اطلاعات و تولیدات علمی دانشگاه به شورای عتف
 7. تکمیل اطلاعات سامانه سمات
 8. تکمیل اطلاعات سامانه حوادث جاده ای
 9. سایر امور محوطه

پست الکترونیکی: s.golmaghani@arums.ac.ir یا s.golmaghani@yahoo.com

شماره تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۶

 

مریم پارسای: کارشناس اجرایی مجله

شرح وظایف:

 • دریافت مقالات ارسالی از سایت، ثبت، پرینت، تشکیل پرونده و ارایه به جلسه هیات تحریریه مجله جهت بررسی
 • ارسال مقالات پذیرش شده جلسه هیات تحریریه به سردبیر
 • ایمیل به نویسندگان مقالات رد شده
 • ارسال مقالات به داوری و پی گیری مداوم از داوران دریافت پاسخ و صدور گواهی
 • انجام مکاتبات الکترونیک با نویسندگان مقاله از لحظه دریافت تا چندین مرحله اصلاح و صدور نامه پذیرش
 • آماده سازی مقالات برای چاپ در هر فصل (ارسال به ویراستار، نویسنده، سردبیر، ویراستار انگلیسی) حدوداً ۱۴ مقاله
 • بارگذاری مقالات در سایت مجله و ایمیل به نویسندگان و داوران جهت اطلاع
 • بار گذاری مقالات در سایت SIC
 • پاسخ گویی حضوری و تلفنی به کاربران و مراجعین

پست الکترونیکی: jarums.arums@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۶- ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۱۲