برنامه کارگاه ها

برنامه کارگاه های مدیریت تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۶

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

محل برگزاری

فایل کارگاه ها

۱

پنج شنبه

۱۴/‏۲/‏۹۶

آموزش نرم افزار مدیریت منابع علمی

دکتر حامد زندیان

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۲

دوشنبه

۱۹/‏۵/‏۹۶

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

دکتر حامد زندیان

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

مجوز کارگاه

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۳ پنج شنبه ۱۹/‏۵/‏۹۶ اخلاق در پژوهش های زیستی دکتر شمسی گوشکی سالن جلسات معاونت تحقیقات

تشکیل شد

۴

سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

۱۶ - ۱۴/ ۶/‏۹۶

کارگاه علم سنجی و شاخص های آن

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۵

پنج شنبه

۲۲/‏۴/‏۹۶

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

سالن اجتماعات آموزش مداوم

اسلاید کارگاه

۶

دوشنبه

۲۲/‏۸/‏۹۶

کارگاه کتابدار بالینی

صغری گلمغانی

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

مجوز کارگاه

برنامه کارگاه

اسلاید کارگاه

گزارش نظرسنجی

۷

دوشنبه و سه شنبه

۴/‏۱۰/‏۹۶

۵/‏۱۰/‏۹۶

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

دکتر مجتبی امانی

سالن اجتماعات آموزش مداوم

 

۸

دوشنبه

۱۸/‏۱۰/‏۹۶

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

دکتر فیروز امانی

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

 

۹

چهارشنبه و پنج شنبه

۱۱/‏۱۱/‏۹۶

۱۲/‏۱۱/‏۹۶

کارگاه systematic review

دکتر حامد زندیان

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

 

۱۰

دوشنبه

۱۶/‏۱۱/‏۹۶

آموزش ثبت بیماریها

دکتر حامد زندیان

معاونت آموزشی

 
۱۱ دوشنبه ۳۰/‏۱۱/‏۹۶ اخلاق در پژوهش دکتر شمسی گوشکی معاونت آموزشی / سالن اجتماعات آموزش مداوم  
 

علاقه مندان می توانند از طریق پست الکترونیکی workshop@arums.ac.ir ثبت نام نمایند. (نام، نام خانوادگی، رشته تخصصی، شماره تلفن همراه) لازم به ذکر است بدلیل محدودیت جا اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۶