اعضای شورایعالی سیاستگذاری

 

۱- ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
۲- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
۳- ریاست دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی، بهداشت، پرستاری و بهداشت
۴- معاون بهداشتی استان
۵- رئیس مرکز
۶- پنج نفر از پژوهشگران و یا اعضاء هیات علمی مرتبط و علاقه مند با عوامل اجتماعی مؤثر برسلامت (با پیشنهاد رئیس مرکز، تأیید معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه و ابلاغ ریاست دانشگاه)
۷- شهردار اردبیل (در صورت تصویب)
۸- مدیر کل امور اجتماعی استانداری اردبیل (در صورت تصویب)
۹- نمایندگان چند نهاد غیر دولتی
۱۰- روسای دانشگاه های محقق و آزاد اسلامی اردبیل (در صورت تصویب)

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۶