واحد تالیف و ترجمه

 

اعضای شورای واحد تالیف و ترجمه

نام و نام خانوادگی سمت در شورا
دکتر محسن سقا عضو و رئیس شورا
دکتر حبیب اوجاقی عضو
دکتر هادی پیری عضو
حمداله پناهپور عضو
دکتر صادق حضرتی عضو
دکتر نسرین فولادی عضو
رسول لطف اله زاده دبیر

تلفن تماس دبیر شورا ۳۳۵۲۰۸۹-۰۴۵

 

مصوبات

آیین نامه و دستورالعمل

فرم ارزیابی کتب تالیفی / ‏‬ ترجمه ای - Word

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۶