معاون تحقیقات و فناوری

دکتر شهرام حبیب زاده

سمت علمی: دانشیار

سمت اجرایی: معاون تحقیقات و فناوری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی

پست الکترونیکی: s.habibzadeh@arums.ac.ir

تلفن های تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۳

نمابر: ۳۳۵۲۲۰۸۲-۰۴۵

 

آشنایی بیشتر با معاونت تحقیقات و فناوری

این حوزه با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش و فناوری در توسعه همه جانبه و به لحاظ نیاز و موقعیت فعلی کشورمان به تولید علم و ممارست بر آن، مصمم است در راستای سیاستهای پژوهشی کشور بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیتها و کشفیات، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی را فراهم نماید و در نهایت با به کارگیری نتایج تحقیقات برای ایجاد تغییر مناسب، استفادهی رسمی و عینی مؤثر آن را فراهم گرداند.
همچنین این معاونت نسبت به ایجاد، ترویج و تشویق فرهنگ فعالیتهای تحقیقاتی به ویژه انتشار فعالیتها در قالب مقاله و کتاب در سطح بین المللی اقدام نموده است، در این راستا در نظر است منابع اطلاعاتی، علمی و تجهیز اتی دانشگاه را به آخرین فن آوری مورد نیاز روز مجهز نماید.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تسهیلات لازم برای شرکت دانشگاهیان در مجامع علمی داخلی و خارجی و اعزام اعضای هیئت علمی به فرصتهای مطالعاتی را فراهم نموده است. همچنین با برگزاری سمینارها و کنگرهها، دعوت از اساتید و محققین خارجی و مقیم خارج در خصوص تبادل اطلاعات علمی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا به منظور تقویت بنیه علمی پژوهشی دانشگاه تلاش مینماید.
از دیگر فعالیتهای این حوزه تأمین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی مورد نیاز کاربران دانشگاه از طریق تجهیز کتابخانه های فعال در سطح دانشکدهها، بیمارستانها، خوابگاهها، معاونتها و مراکز تحقیقاتی میباشد

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۶