اعطای گرانت به استادیاران جوان برترعلوم پزشکی کشور

۲۴ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۴ کد : ۵۰۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۵۰
به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند. معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در نظر دارد به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها به استادیاران جوان گرانت تحقیقاتی معادل ۱۵۰ میلیون ریال اعطا کند.
اعطای گرانت به استادیاران جوان برترعلوم پزشکی کشور

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند. معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در نظر دارد به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها به استادیاران جوان که دارای شرایط ذیل باشند گرانت تحقیقاتی معادل ۱۵۰ میلیون ریال اعطا کند. متقاضیان می توانند مدارک خود را تا ۱۵ آذر ماه سال ۱۳۹۷ به مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال نمایند.

۱. سن کمتر از ۴۰ سال (با توجه به تاریخ اعلام فراخوان)

۲. عضو هیأت علمی دانشگاه مربوطه (استادیار یا مربی)

۳. نویسنده اول یا مسئول مقاله ای با هر سه شرط زیر:

الف. نوع مقاله: مقاله اصلی ( original article ) یا مروری ( systematic or narrative )

ب. زمان انتشار: منتشر شده در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ میلادی (پذیرش یا acceptance مقاله کافی نیست و در هنگام ارسال مدارک می بایست مقاله منتشر شده باشد.)

ج. محل انتشار: مجله ای با شاخص ( Impact Factor ) IF معادل ۳ یا بالاتر (سال ۲۰۱۶ میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست ۵ % برتر رشته های موضوعی مبتنی بر CiteScore (در سامانه منبع یاب، بخش رتبه بندی Scopus با محدود کردن شاخص percentile به Top 5%، می توانید قرار داشتن مجله در فهرست 5 % را بیابید)

لازم به ذکر است داشتن همه موارد فوق الزامی است


( ۲ )

نظر شما :