بارگذاری مقالات تا پایان آبان ماه سال جاری

۰۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۳ کد : ۴۹۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۵۰۶
ازکلیه اعضای محترم هیأت علمی و کارمندان گرامی دانشگاه تقاضا می شود مقالات فارسی و انگلیسی خود را جهت معرفی پژوهشگر برتر تا روز چهارشنبه ۳۰ آبان بارگذاری نمایند.
بارگذاری مقالات تا پایان آبان ماه سال جاری

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم هیأت علمی و کارمندان گرامی دانشگاه تقاضا می شود مقالات فارسی و انگلیسی چاپ شده خود را در طول ۲ سال (از اول اکتبر ۲۰۱۶ لغایت پایان سپتامبر ۲۰۱۸) تا پایان روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۹۷ در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه (Eprints) بارگذاری نمایند. معیار اصلی برای انتخاب پژوهشگر برتر داشتن یک مقاله نمایه شده در WOS(ISI) و PubMed که در سال های ۲۰۱۶ لغایت ۲۰۱۸ به عنوان نفر اول یا نویسنده مسئول حاصل از طرح های تحقیقاتی و یا پایان نامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل باشد.

*کارمندان مدارک خود را به مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه نمایند.