برگزاری کارگاه کتابدار بالینی

۰۳ آبان ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۲ کد خبر : ۲۱۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۷
برگزاری کارگاه کتابدار بالینی ویژه کتابداران محترم دانشگاه روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶ در سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
برگزاری کارگاه کتابدار بالینی

کارگاه کتابدار بالینی ویژه کتابداران محترم دانشگاه روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶ در سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی و پیراپزشکی از ساعت ۳۰/‏۸‬ صبح الی ۱۳ توسط مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می شود

زمان و محل کارگاه

دوشنبه ۲۲ آبان ماه - سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

گروه هدف: کارشناسان کتابخانه ها (کتابداران) 


۴ رای